En Son Haberler


GÖZDE HALI YIKAMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI KURUMLAR / GÖZDE HALI YIKAMA PROTOKOLÜ

GÖZDE HALI  YIKAMA PROTOKOLÜ

SİVAS GÖZDE HALI YIKAMA
PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

1- Sivas Gözde Halı Yıkama  https://www.instagram.com/sivas_gozde_hali_yikama/
Adres: Gültepe Mah. Toptancılar Sitesi 2.Blok Merkez/ Sivas

Tel: 0555 006 0346  -  0346 226 20 29

2- Anadolu Büro  Çalışanları Sendikası

MADDE 2 – PROTOKOL KAPSAMI

Anadolu Büro Çalışanları Sendikasına üye memurlara tüm hizmet bedelleri üzerinden %15 indirim uygulanacaktır.

MADDE 3- YÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu protokolün 2.maddesinde tanımlanan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için ilgilinin Sendika Üye Kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Sendika Üyelik Kartını ibraz eden kişiler protokolde tanımlı indirimden yararlanabilecektir.

MADDE 4 – SÜRE

Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri süresinin bitiminden 30 iş günü içerisinde protokolün feshine yönelik bildirimde bulunmadığı takdirde, protokol kendiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. İş bu protokol tarafların iki nüsha tanzim edilmek suretiyle birlikte imza altına alınmış olup 01/07/2020  tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

          ANADOLU BÜRO-SEN                                                             Sivas Gözde Halı Yıkama  

                                                                                                                  Hayrettin KARAÇINAR