En Son Haberler


SEBATİBEY RESTAURANT&CAFE PROTOKOLÜ.

ANLAŞMALI KURUMLAR / SEBATİBEY RESTAURANT&CAFE PROTOKOLÜ.

Sebatibey Restaurant&Cafe PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

1- Sebatibey Restaurant&Cafe

Adres  : 27 Haziran Öğretmenler Parkı İçi No:2 58040 Sivas

Tel      : (0346) 221 34 94

2- Anadolu Büro  Çalışanları Sendikası

MADDE 2 – PROTOKOL KAPSAMI

Anadolu-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar üye memurlarına ve ailelerine tüm menüler ve hizmet bedelleri üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.

MADDE 3- YÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu protokolün 2.maddesinde tanımlanan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için ilgilinin Sendika Üye Kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Sendika Üyelik Kartını ibraz eden kişiler protokolde tanımlı indirimden yararlanabilecektir.

MADDE 4 – SÜRE

Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri süresinin bitiminden 30 iş günü içerisinde protokolün feshine yönelik bildirimde bulunmadığı takdirde, protokol kendiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. İş bu protokol tarafların iki nüsha tanzim edilmek suretiyle birlikte imza altına alınmıştır. 24/11/2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

        

 Anadolu- Sen  Konfederasyonu                                        Sebatibey Restaurant&Cafe