En Son Haberler


SİVAS UMUT OTO YIKAMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI KURUMLAR / SİVAS UMUT OTO YIKAMA PROTOKOLÜ

SİVAS UMUT OTO YIKAMA PROTOKOLÜ

UMUT OTO YIKAMA
PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

1- Umut Oto Yıkama

Adres:  Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yeni Ata Sanayi, Aksu Arka Sokağı Merkez/Sivas

Tel: 05551746258 

2- Anadolu Büro  Çalışanları Sendikası

MADDE 2 – PROTOKOL KAPSAMI

Anadolu Büro Çalışanları Sendikasına üye memurlara tüm hizmet bedelleri üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Buna göre;

İç- Dış yıkama otomobiller için         :20,00 TL

Sadece iç yıkama otomobiller için     :15,00 TL

Sadece dış yıkama otomobiller için   :10,00 TL

Beyaz otomobiller için pasta cila       : 150,00 TL

Renkli otomobiller için pasta cila      : 200,00 TL

Genel Temizlik                                  : 200,00 TL

Genel Temizlik (antibakteriyel)         : 300,00 TL

Koltuk Yıkama                                  : 80,00   TL

SUV grubu araçlardaki fiyat farklılığı mevcut tarifeden %20 indirim uygulanarak belirlenecektir.

MADDE 3- YÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu protokolün 2.maddesinde tanımlanan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için ilgilinin Sendika Üye Kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Sendika Üyelik Kartını ibraz eden kişiler protokolde tanımlı indirimden yararlanabilecektir.

MADDE 4 – SÜRE

Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri süreinin bitiminden 30 iş günü içerisinde protokolün feshine yönelik bildirimde bulunmadığı takdirde, protokol kendiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. Protokol uzatıldığı takdirde yukarıda belirlenen fiyat güncel fiyatlara göre indirimli halde tekrar yayınlanacaktır. İş bu protokol tarafların iki nüsha tanzim edilmek suretiyle birlikte imza altına alınmıştır.  01/07/2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

 

          ANADOLU BÜRO-SEN                                                     UMUT OTO YIKAMA