En Son Haberler


PAŞA BEY ET RESTAURANT & ÇORBACISI PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI KURUMLAR / PAŞA BEY ET RESTAURANT & ÇORBACISI PROTOKOLÜ

PAŞA BEY ET RESTAURANT & ÇORBACISI PROTOKOLÜ

PAŞABEY ET RESTAURANT & ÇORBACISI PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

1- Paşabey Et Restaurant & Çorbacısı

Adres: Paşabey Mahallesi Arapşeyh Caddesi No:35 (Fatih Otel Karşısı)

Tel: 0346 223 05 05

2- Anadolu Büro  Çalışanları Sendikası

MADDE 2 – PROTOKOL KAPSAMI

Anadolu-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar üye memurlarına ve ailelerine tüm menüler ve hizmet bedelleri üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

MADDE 3- YÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu protokolün 2.maddesinde tanımlanan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için ilgilinin Sendika Üye Kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Sendika Üyelik Kartını ibraz eden kişiler protokolde tanımlı indirimden yararlanabilecektir.

MADDE 4 – SÜRE

Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri süresinin bitiminden 30 iş günü içerisinde protokolün feshine yönelik bildirimde bulunmadığı takdirde, protokol kendiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. İş bu protokol tarafların iki nüsha tanzim edilmek suretiyle birlikte imza altına alınmıştır. 01/07/2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

        

 Anadolu- Sen  Konfederasyonu                                        Paşabey Et Restaurant & Çorbacısı