En Son Haberler


SİVAS AHDEVEFA HEDİYELİK PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI KURUMLAR / SİVAS AHDEVEFA HEDİYELİK PROTOKOLÜ

SİVAS AHDEVEFA HEDİYELİK PROTOKOLÜ


AHDEVEFA HEDİYELİK EŞYA, NİKAH ŞEKERİ, KAPI SÜSLERİ, HOBİ MALZEMELERİ,
HEDİYELİK PROTOKOLÜ

MADDE 1 – TARAFLAR

1- Ahdevefa Hediyelik Eşya, Nikah Şekeri, Kapı Süsleri, Hobi Malzemeleri, Hediyelik

Adres: Sait Paşa Cad. Ferhat Bostan Mah. 15. Sokak No:3/B Merkez/ Sivas

Tel: 0506 571 71 25

Mail: tubakrcsucu@gmail.com

2- Anadolu Büro  Çalışanları Sendikası

MADDE 2 – PROTOKOL KAPSAMI

Anadolu Büro Çalışanları Sendikasına üye memurlara tüm hizmet bedelleri üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

MADDE 3- YÜKÜMLÜLÜKLER

İş bu protokolün  2.maddesinde tanımlanan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için ilgilinin Sendika Üye Kartını ibraz etmesi gerekmektedir.

Sendika Üyelik Kartını ibraz eden kişiler protokolde tanımlı indirimden yararlanabilecektir.

MADDE 4 – SÜRE

Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Taraflardan biri süreinin bitiminden 30 iş günü içerisinde protokolün feshine yönelik bildirimde bulunmadığı takdirde, protokol endiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. İş bu protokol tarafların iki nüsha tanzim edilmek suretiyle birlikte imza altına alınmıştır. 07/07/2020  tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

          ANADOLU BÜRO-SEN                                                             AHDEVEFA HEDİYELİK

         Genel Başkan Yardımcısı                                                                    Tuba KARACA SUCU

                 Adem ÇINAR